Skip links

Ako môžem získať kredit na zdrap.com?

Ako môžem získať kredit na zdrap.com?

Kredit môžeš získať v nasledujúcich prípadoch:

 1. Predčasné ukončenie (zrušenie) skupiny s plateným plánom, t.j. plány okrem plánu Lite. Do kreditu ti vrátime alikvótnu časť zo zaplatenej sumy za každý nevyužitý deň. Táto suma je ďalej znížená v rámci administratívneho poplatku o 1,00 €. V prípade, ak je vypočítaná alikvótna časť nižšia ako 1,00 €, nemáš nárok na pripísanie kreditu.
  • Príklad: Dňa 17.03.2021 si zaplatil za plán Plus sumu vo výške 50,00 € (mesačná frekvencia platby). Po piatich dňoch, t.j. 21.03.2021 (deň vykonania platby počítame už ako využitý deň), si sa rozhodol túto skupinu úplne zrušiť. Pripíšeme ti kredit vo výške 39,32 € podľa vzorca:
   • zaplatená suma * (nevyužitý počet dní / zaplatený počet dní) – administratívny poplatok
   • 50,00 * (25 / 31) – 1,00 = 39,32 €
 2. Zmena zaplateného plánu na iný z platených plánov. Do kreditu ti vrátime alikvótnu časť zo zaplatenej sumy za každý nevyužitý deň pôvodného plánu. Táto suma je ďalej znížená v rámci administratívneho poplatku o 1,00 €. V prípade, ak je vypočítaná alikvótna časť nižšia ako 1,00 €, nemáš nárok na pripísanie kreditu.
  • Doplnenie: Následne, tento kredit budeš môcť použiť pri platbe za novozvolený plán.