Skip links

Môžem rozdeliť platbu na menšie platby?

Môžem rozdeliť platbu na menšie platby?

Náš platobný systém je nastavený tak, aby účtoval celú sumu predfaktúry pri online platbe kartou. Rovnako v prípade platby prevodom na účet, náš systém nedokáže spojiť menšie sumy do celku a vyhodnotiť tak, že konkrétna predfaktúra bola zaplatená v celej požadovanej výške. Nie je teda možné rozdeliť platbu na viac menších platieb za jednu predfaktúru…

Ak máš problémy so zaplatením celej ročnej predfaktúry, ponúkame aj mesačnú frekvenciu platby. Plán svojej skupiny z ročného na mesačný môžeš zmeniť prejdením na stránku nastavení skupiny, a následne vyber v časti „Nastavenia“ možnosť „Fakturačný plán“.