Skip links

Vystavíte mi faktúru pred zaplatením?

Vystavíte mi faktúru pred zaplatením?

V momente vytvorenia skupiny s plateným plánom alebo zmeny aktuálneho plánu za iný platený plán, sa ti automaticky vygeneruje predfaktúra na predtým tebou zadané fakturačné údaje. Túto predfaktúru je nutné zaplatiť, a akonáhle obdržíme tvoju platbu, obratom ti zašleme už riadny účtovný doklad – originálnu faktúru.

Takže odpoveď na otázku je nie. Pred vykonaním samotnej platby ti nevystavíme originálnu faktúru.