Skip links

Ako je definovaný pojem Používateľ?

Ako je definovaný pojem Používateľ?

Pojem používateľ na zdrap.com možno definovať v dvoch rovinách:

  1. Jedinečný prístup (účet) do webovej aplikácie zdrap.com, t.j. jedno konto (jeden profil). Vytvorenie tohto účtu je bezplatné a možné formou registrácie na app.zdrap.com/register. Registrácia je povolená aj prostredníctvom služieb Facebook alebo Google…
  2. Používateľ (definovaný v bode 1. tohto článku) môže patriť do rôznych skupín. V tomto prípade je pojem používateľ vysvetliteľný ako člen skupiny. Ak má teda skupina zvolený povedzme plán Plus10, môže mať najviac 10 členov skupiny (10 rôznych účtov).
    1. Každý člen skupiny môže užívať všetky výhody danej skupiny, ktoré plynú z vybraného plánu skupiny.