Skip links

Ako je definovaný pojem Skupina?

Ako je definovaný pojem Skupina?

Skupina je základným kameňom našej webovej aplikácie. Skupinu môže vytvoriť ktokoľvek cez nastavenia, následne v časti Skupiny – Správa skupín. Pred vytvorením prvej skupiny je potrebné vyplniť fakturačné údaje (v prípade plánu Lite sa nebude účtovať žiaden poplatok)…

Pred vytvorením prvej skupiny s plateným plánom ti začne plynúť 14 dňová skúšobná doba bez potreby zadania platobnej karty vopred, takže si všetko môžeš dôkladne vyskúšať a otestovať. 🙂

Každá skupina, bez ohľadu na zvolený plán, môže byť:

  1. Verejná – do skupiny sa môže pridať akýkoľvek používateľ do momentu naplnenia kapacity v závislosti od zvoleného plánu.
    1. Všetky informácie a obsah skupiny (ako napr. príspevky, udalosti) sú verejne dostupné a môže si ich ktokoľvek prezerať.
  2. Súkromná – do skupiny sa bude dať dostať len na základe pozvánky od majiteľa skupiny
    1. Obsah skupiny sa zobrazuje iba jednotlivým členom skupiny, ostatní používatelia k nim nemajú prístup.