Skip links

Kedy a ako môžem objednávku stornovať?

Kedy a ako môžem objednávku stornovať?

Stornovať svoju objednávku môžeš, ak dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany poskytovateľa, vyplývajúce mu zo Zmluvy, zo závažných technických dôvodov, alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný poskytnúť službu odberateľovi v lehote určenej všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami. Pozor od Zmluvy nie si oprávnený odstúpiť ak neudáš dôvod..

Objednávku je možné stornovať zaslaním e-mailu.