Skip links

Môžem pridať do webovej aplikácie aj osobu, ktorá nie je zaregistrovaná?